శ్రీ కృష్ణుడు అభిమన్యుడిని చంపించాలి అనుకున్నాడా ?

శ్రీ కృష్ణుడు అభిమన్యుడిని చంపించాలి అనుకున్నాడా ?

అభిమన్యుడు పద్మవ్యూహం నుండి పారిపోయాడని భావించి, అతన్ని చంపడానికి మరొక అభివ్యక్తిని తీసుకోవలసి ఉంటుందని కృష్ణుడు చెప్పినట్లు చెబుతారు. ప్రస్తుత వాస్తవాలు ఏమిటి?

ఈ పదం ఎక్కడ నుండి వచ్చిందో నాకు అంత పొగమంచు ఆలోచన లేదు. అతని మేనల్లుడు బకెట్‌ని తన్నినప్పుడు స్వయానా అనేక విధాలుగా అర్జునుని ఓదార్చాడు.

చివరగా, మాస్టర్ కృష్ణుడు అర్జునుడిని అభిమన్యు ఉన్న స్వర్గపు వాస్తవికతకు తీసుకువెళతాడు. అక్కడ, అభిమన్యుడు తనతో తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని తెలియజేసినప్పుడు అర్జునుడు చాలా ఆశ్చర్యపోయాడు. అది ఎలాగైనా, అభిమన్యుడి పోవడానికి కారణమైన సైంధవుడిని చాకచక్యంగా చంపేస్తాడు.

తన ప్రియమైన పాండవుల బిడ్డ మరియు అతనితో కలిసి పెరిగిన అతని మేనల్లుడు అభిమన్యు గురించి ఇలాంటిదేదో ఆ మాస్టర్ కృష్ణ అంగీకరించడం ప్రాథమికంగా అసాధ్యం.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.